Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

Ilikemylife
6404 371a 500

October 24 2017

Ilikemylife
Reposted fromjasminum jasminum viaczarnemajtki czarnemajtki
Ilikemylife
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaczarnemajtki czarnemajtki
Ilikemylife
6488 8404 500
Ilikemylife
Nie ma świadomości bez wiedzy.
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
Ilikemylife
2323 d777

October 22 2017

Ilikemylife
9817 948a 500
Ilikemylife
"Kiedyś" to takie małe nigdy.
Reposted fromgoby goby viastolatstolat stolatstolat
Ilikemylife
9353 9680 500

October 21 2017

Ilikemylife
2923 504b
Reposted fromnezavisan nezavisan viapollywood pollywood
Ilikemylife
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viapollywood pollywood
Ilikemylife
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W.Broniewski "Pamiętnik"
Ilikemylife
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapollywood pollywood
Ilikemylife
0373 c4a1
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapollywood pollywood
Ilikemylife
9714 619d
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viapollywood pollywood
Ilikemylife
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Ilikemylife
8402 3d83 500
Ilikemylife
3303 52e1
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viapollywood pollywood
Ilikemylife
Ilikemylife
not funny
Reposted fromSeekDante SeekDante viapollywood pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl